söndag 22 juli 2007

Big bang

Efter nattens brand, så måste en förklaring till världens uppkomst berättas:

Universum kom till genom Big Bang, där allting skapades, alla planeter och allting. det vill säga genom en stor smäll. Var skedde då detta?

Slutsats: Storknallen i Knalleland

Inga kommentarer: