söndag 15 juli 2007

Grön ungdom har inga medlemmar...

...att driva opinion mot kärnkraften eller så bryr de sig inte. Detta inlägg kan tolkas som ett svar på det här jiddret.

Inte någonstans har vi under veckan kunnat läsa att Grön ungdom protesterat mot kärnkraften. Inte ens deras eget parti gjorde några större protester mot kärnkraften då de var samarbetsparti till den gamla goda regeringen. Är detta verkligen ett tecken på Grön ungdoms och miljöpartiets minimala inflytande på svensk politik?

Självklart inte. Varför kan inte miljöpartiet glädjas åt de progressiva krafter som finns inom arbetarrörelsen.

Dagen uppmaning: Kom igen och lämna lillebrorskomplexen.

2 kommentarer:

Johan sa...

Nåväl, s+c+v gjorde ju opp om kärnkraften. frågan ingick s.a.s inte i samarbetet.

vadå lillebrorskomplexet, det skiljer inte så fasligt många medlemmar mellan SSU och GU längre, kram ;)

Pravda daily sa...

Så du tycker inte att mp har nåt inflytande? Intressant som vi säger på förskolan.

Oavsett vad nu medlemsantalet är (även om SSU nu växer mycket, antar att GU också gör det, kolla annars på www.gu.se) så borde ni komma över lillebroskomplexen.

Nåväl, återkommer i nästa vecka med en utveckling av mp.