måndag 30 juli 2007

Företag vill snoka i patientjournaler

I Borås tidnings nätupplaga kan man idag läsa att för en bonus på 1 000 kronor per patient vill ett företag för läkemedelsstudier locka vårdcentralspersonal att leta i journaler efter lämpliga studieobjekt.

Primärvården i Södra Älvsborg visar kalla handen. Sättet att rekrytera patienter på strider mot sekretess- och patientjournallagen.

Inga kommentarer: