fredag 13 juli 2007

Sjösten strikes back

Att hjälpa arbetslösa snickare och byggnadsarbetare är uppenbarligen acceptabelt i socialdemokraternas värld medan man väljer att nedvärdera alla kvinnor som utför arbeten i hemmen, bland annat genom att använda sig av ord som pigavdrag.

Så skriver den boråsiske riksdagsledamoten Ulf Sjösten bland annat i en debattartikel, där han svarar på Arne Kjörnsbergs och min debattartikel om skattepolitisk härdsmälta. Debbattartikeln han låtit publicera i moderaternas lokala svar på Pravda.

Det kommer ett svar. Det är lika säkert som valseger år 2010.

Inga kommentarer: