torsdag 6 september 2007

USA LÄMNAR DET SVERIGE TRÄTT IN I

Vi brukar inte citera borgerliga morgontidningar men ibland kan också blinda höns picka rätt. Dagens Nyheters ledare måndagen den 27/8 skriver om USA men det har en slående betydelse för Sverige. Som alla vet har USA genomlevt två perioder av republikanskt presidentstyre och republikanerna har angett tonen i USA i princip från Reagans presidenttillträde (med undantag av 1992-94 då Clinton hade en demokratisk kongressmajoritet) fram till i fjol då kongressen åter fick en demokratisk majoritet.

Inrikespolitiskt har detta betytt krig mot fackföreningarna och de fattiga och skattesänkningar för de rika. DN skriver att amerikanska opinionsundersökningar visar att det trots goda ekonomiska förutsättningar och förhållandevis låg arbetslöshet så råder det en utbredd framtidspessimism. Amerikanerna oroar sig över pensioner, låglönejobb, sjukvård och utbildning. Bakgrunden är den bristande resurstillförseln till den gemensamma verksamheten för republikanerna har istället satsat på skattesänkningar och privata lösningar.
Nu, menar DN, har amerikanerna och medelklassen förstått att individuellt oberoende och initiativkraft faktiskt kan stärkas om staten erbjuder en kvantitativt och kvalitativt bra välfärd.

Överfört till Sverige så riktar alltså Dagens Nyheter en mördande kritik mot den borgerliga regeringen. Precis som Reagan samt far och son Bush prioriterar regeringen skattesänkningar framför välfärdsreformer. Det blir inget åt tandvården eller pensionärerna men däremot sänkningar av fastighets- och förmögenhetsskatterna. Precis som i republikanernas USA så finansieras inte heller skattesänkningarna fullt ut när väl partiledarna får bestämma och det är de som bestämmer och inte finansministern. I kompromissernas koalition ska varje parti få sitt köttben och då luckras den påstått ansvarsfulla finanspolitiken upp lite successivt. Samtidigt drar inflation och räntor uppåt så att skattesänkningarna äts upp för låg- och medelinkomsttagarna. De enda som får något ut av dessa blir de 10-20 % rikaste av befolkningen.

Sysselsättningen har ökat och arbetslösheten sjunkit sedan 2005 och den borgerliga regeringen har surfat på den ekonomiska uppgången som dessutom dopats ytterligare med diverse skattesänkningar och subventioner för att dra upp konsumtionen. Trots sin retorik om ”utanförskap” försämrar samtidigt regeringen villkoren för pensionärer, förtidspensionärer, långtidssjuka, sjuka och arbetslösa. Dessa ställs utanför de goda tiderna eftersom de inte anses vilja arbeta. Precis som i USA skapas också förutsättningar för framväxten av en grupp ”arbetande fattiga”, människor ska tvingas in i en låglönemarknad som i sin tur ska sätta press på lönerna och underminera det en stark fackföreningsrörelse åstadkommit. Detta är borgerlighetens verkliga agenda som vi och andra socialdemokrater lär få anledning att återkomma till många gånger.

Arne Kjörnsberg, socialdemokrat
Anders Österberg, socialdemokrat

3 kommentarer:

Daniel sa...

Där satt den! Jag hyser liknande funderingar på lakejerna.

rikard sa...

Bra inlägg Anders!
PS. Skriv inga fler inlägg om din framtida gravsten! :-)

Pravda daily sa...

vadå är du emot yttrandefriheten eller?