fredag 14 september 2007

Folkets förtroende stort!

Medan de andra partiledarnas förtroende sjunker står sig Mona Sahlins folkliga förtroende stabilt. Hennes förtroende är idag lika stort hos folket som det var i mars då hon valdes till partiledare. Dock får hon vänta tills år 2010 innan hon blir vald till statsminister.

Inga kommentarer: