fredag 21 september 2007

Innanförskapet minskar!

Kompisarna från de fyras gäng eller den så kallade alliansen låt som förprogrammerade robotar i gårdagens riksdagsdebatt. Utanförskap och jobb var de ord som uttalades av dem i nästan varje mening. Frågan är vad dessa två slagord egentligen innebär.

Bakom slagorden ser man nämligen att högerregeringen för en politik som ökar klass- och inkomstklyftor. Effekten av försämringarna för dem som är sjuka och arbetslösa,blir ökade skillnader.

De som är dåligt etablerade i samhället på grund av sjukdom, eller hel- respektive deltidsarbetslöshet, kläms åt genom att villkoren för dem försämras och det är ju dessa som befolkar det så kallade utanförskapet, tillsammans med förtids- och sjukpensionärer och delvis studenter.

Högern gjorde sitt bästa för att väcka till liv stämningsläget från fjolårets valrörelse.
De påstod att var femte då var i utanförskap. Men med borgarnas begrepp så var utanförskapet större i nästan alla andra länder.

Egentligen var många i Sverige i innanförskap internationellt sett, men det passade inte in i utanförskapsretoriken.

3 kommentarer:

lycantropen sa...

Allvarligt talat Pravda!

Det är den här typen av resonemang som ni förlorade valet på. Att folk i allmänhet har det sämre i andra länder spelar ingen som helst roll. Det finns ändå massor av människor som far illa även i Sverige, och när ni pekar på andra länder när det påtalas framstår ni enbart som självgoda och verklighetsfrämmande.

Tyvärr tror jag att ni till stor del framstår precis som ni är.

rikard sa...

Lite på hur man mäter kan få utanförskapet kan man få utanförskapet till 200 tusen om man ser de öppet arbetlösa.

Kanske dryga 700 tusen om man räknar med de åtgärder och olika amsprogram.

Räknar man med de studenter som sökt heltidsjobb kanske man får upp de till en 800-900tusen.

Om man går upp mot två miljoner för man ta med alla som är sjukskrivna och förtidspensionärer.

Hur man definerar utanförskap för man själv bestämma viktigt att tänka på är dock att de som är sjuka antingen inte kan gå till jobbet eller att ingen vill anställa dem pga att de inte kan

arbeta till full kapacitet. Med andra ord de som är sjuka kan inte räknas till de som inte gör till jobbet för de kan inte gå till jobbet oavsett konjunktur eller liknande.

lycantropen sa...

rikard: Jag vet inte om ditt inlägg var ett svar på mitt eller bara en kritik av borgarnas sätt att behandla begreppet. Om det var det förra vill jag poängtera att min kritik mot Pravda inte gäller hans kritik av borgarna i sig, utan att han intar försvarsposition. Jag vill se en vital och offensiv vänster som vågar se och ta tag i orättvisor, inte en som försöker leva på gamla meriter. Jag vill, likväl som ni, avskaffa Reinfelt med anhang. Tyvärr anser jag dock inte att ni är mogna att ta ansvaret.