tisdag 25 september 2007

Naturvärden, det är inget vi tar hänsyn till

Ja alltså rubriken är ett citat, från den borgerliga majoriteten i miljönämnden i Borås. Idag hade vi två ärenden i nämnden som handlade om yttranden till bygglov. I ett av ärendena så yttrade nämndens ordförande att höga naturvärden är inget som vi tar hänsyn till (det gällde då höga naturvärden klass 3). Det var ett mycket intressant yttrande. Vi från socialdemokraternas sida delade inte den uppfattningen. Vi vågar stå upp för naturvärdena.

Nedan följer två reservationer från oss.

Reservation gällande ärende 9:

Vi i den socialistiska oppositionen anser inte att det är vår uppgift att peka ut områden där man kan bygga. Förslaget att miljöskyddsnämnden ska hänvisa till ett närområde väcktes av den borgerliga majoriteten. Vi anser att det är ett helt nytt ärende om vi ska tillstyrka ett bygglov i närheten. Vi har dessutom ingen kunskap om det området som pekas ut i beslutet och det är heller ej genomgånget av miljökontoret. För att bevilja ett yttrande till bygglov anser vi att den naturliga processen är att först gå genom kontoret. Därför väljer vi att reservera oss till förmån för kontorets ursprungliga skrivelse som lyder:

”Miljöskyddsnämnden beslutar att som eget yttrande till Byggnadsnämnden översända kontorets tjänsteskrivelse. Byggnationen bedöms som olämplig med hänsyn till naturvärdena i området”.
Anders Österberg (s)


Reservation ärende 8:

Vi i den socialistiska oppositionen anser främst att ärendets vikt utgörs av de höga naturvärdena. Genom att ändra i kontorets förslag till beslut förminskar vi naturvärdenas roll och betydelse. Det anser vi är en felaktig väg att gå. Vi väljer att reservera oss till förmån för kontorets förslag som lyder:

Miljöskyddsnämnden beslutar att som eget yttrande till Byggnadsnämnden översända kontorets tjänsteskrivelse. Byggnationen bedöms som olämplig med hänsyn till naturvärdena i området. En förutsättning för att tillstånd för en avloppsanläggning ska medges är att sökanden dessförinnan redovisar en geohydrologisk undersökning.


Anders Österberg (s)

7 kommentarer:

Anonym sa...

Du får se det positiva i de ärenden: Inget bygglov gavs för dessa två.
Citatet från ordförandet får stå för honom själv...

Johan sa...

jag måste säga att det är väldigt underhållande att ni här i borås kallar er för något ert parti knappast kallar sej i riksdagen ;) sista gången man såg någon socialism att tala om hos s i riksdagen var väl på löntagarfondernas och kollektivanslutningarnas tid?

f.ö är väl somligas partibyten ingen förlust.

rikard sa...

Ja det är tydligt att de borgerliga vill gynna sina rika väljare som vill bygga hus på fina och natursköna platser.

Johan: Hur ser du själv på löntagarfonder? Vart står mp i denna fråga? PS. Hur gick det med frågan om zoner för elöverkänsliga?

Persoligen skulle vilja se nationella riktlinjer för mobilmaster med säkerhetsavstånd och liknande.

lycantropen sa...

johan: Det är också ganska underhållande att ditt parti kallar sig något ni inte är i Borås.

Heiti Ernits sa...

Lycantropen:
Utveckla vad du menar, du verkar ju vara insatt...
Jag hänger inte riktigt med..

Pravda daily sa...

Han/Hon menade att ni kallar er för Miljöpartiet. Att ni har miljö i ert namn är rätt lustigt för en del här i Borås eftersom ni så ofta röstat ner gröna förslag eller inte vågat ta ställning.

Johan sa...

well.

mp i borås:

* 88-91 + 94-98: en motion bifallen i KF

* 98-> åtskilligt grönt genomfört i budgetar, nämndbeslut mm