lördag 29 september 2007

Citatsamling av Reagan...

....från början var det tänkt att en text om Gunnar Sträng skulle publicerats. Men det fanns inget tal som gick att hitta direkt. Inte heller av Tage Erlander. Då fick det bli ett par citat av Reagan istället. Han började i alla fall som Demokrat:

Kära amerikaner, jag har glädjen att meddela att jag undertecknat en lag som för alltid kommer att förbjuda Ryssland. Vi börjar bomba om fem minuter.
Vid ett mikrofontest strax innan en radioinspelning. 11 augusti 1984


Vad utmärker en kommunist? Jo, det är någon som läser Marx och Lenin. Och vad utmärker en antikommunist? Det är någon som förstår Marx och Lenin.
Arlington, Virginia, 25 september 1987


"Vi folket" säger åt regeringen vad den ska göra, den säger inte åt oss. Det är "vi folket" som styr och regeringen är vår bil. Och det är vi som bestämmer vart färden går, vilken väg och hur snabbt. I nästan alla länders grundlagar är det regeringen som säger åt folket vad de får göra. I vår konstitution är det "vi folket" som säger till regeringen vad den får göra. "Vi folket" är ett fritt folk.
Ur Reagans avskedstal när han lämnade presidentposten. 11 januari 1989.

Inga kommentarer: