torsdag 12 april 2007

Ungdomsapartheid - Nej tack

Överklassens regering är duktig på språk. Eller kanske snarare duktigare på att trolla med språkbruket. För när Moderaterna och deras stödpartier presenterade sin så kallade jobbgaranti för ungdomar mellan 16-24 år så handlar det knappast om fler jobb eller någon garanti. Jobbgarantin garanterar inte ett enda jobb utan innehåller bara skärpta krav på unga arbetslösa. I Sverige finns det nästan 100 000 arbetslösa unga under 25 år. Det är ett allvarligt samhällsmisslyckande och en tragedi för dessa ungdomar att börja sitt vuxenliv som arbetslös. Moderaterna och deras stödpartier riktade hårt kritik mot Socialdemokraterna i valet på grund av ungdomsarbetslösheten. Delvis var den kritiken berättigad. Med det perspektivet skulle man kunnat tro att högern skulle ha presenterat en jobbgaranti som var offensiv, ambitiös och satsande på ungdomar som har det svårast att få jobb. Istället installerar de ett disciplinsystem för jobbsökande med sänkta ersättningar. Men de ungdomarna får inte jobb bara för att de får ännu mer press på sig.

Det som den så kallade garantin egentligen handlar om är att ge grönt ljus för att tvinga unga arbetslösa att sitta trettio timmar i veckan på arbetsförmedlingen. Samtidigt som de hotas av att få sämre ersättning än andra grupper i samma situation. Systemet diskriminerar ungdomar eftersom de får en lägre a-kasseersättning än äldre. Ungdomar ska ”matchas” in på arbetsmarknaden men arbetsförmedlarna blir färre, de kommer enligt budget att få skära ner med 1600 tjänster. Det är bra att ställa krav på den som är arbetslös. Men 30 timmar i veckan innebär att endast tio timmar blir över till kompetensförhöjande aktiviteter. Vilket rimligen bör vara något som inte minst unga arbetssökande har nytta av att ägna sig åt. Självfallet finns fler timmar under en vecka än 40. Men att vara arbetssökande ska inte vara mer omfattande än ett heltidsjobb. Dock är det tydligt att Moderaterna och deras stödpartier driver linjen hårt för att skapa en arbetsmarknad med lägre ersättningar, lägre löner än avtalens minimilöner. För äldre som varit mångårigt arbetslösa ska en jobb- och utvecklingsgaranti införas 1 juli i år. Den ska ge lägsta aktivitetsstöd på 223 kronor per dag, precis som ungdomsgarantin som ska ge lägsta aktivitetsstöd i stället för full a-kassa. Så skapas en låglönemarknad vid sidan av den ordinarie arbetsmarknaden där kollektivavtalens minimilöner inte gäller.

Enligt AMS ökar långtidsarbetslösheten för ungdomar idag. Det beror främst, enligt AMS, på att de saknar fullständig utbildning eller har för kort utbildning för att passa arbetsmarknadens behov. Den främsta insatsen för unga utan jobb bör då alltså vara en satsning på komvux och att öka möjligheterna att kunna läsa upp sina betyg. Där drar regeringen istället ner. Unga människors största problem på arbetsmarknaden (förutom de som saknar gymnasieexamen) är att de saknar erfarenhet från arbetslivet. Många har aldrig haft ett vanligt förvärvsarbete, kanske till och med aldrig praktiserat. Därför är sommar och feriejobben otroligt viktiga. De ger ungdomar deras första inblick i arbetslivet och är en dörröppnare som senare kan leda till fast anställning.

Överklassens regering har dragit in statsbidragen för sommar och ferieanställningar av ungdomar som kommunerna tidigare fått. Det är som sagt bara trolleri med ord då Littorin påstår att Moderaterna satsar på ungdomar. Det handlar egentligen om hårdare tag. Jobbgarantins rätta namn är tvångsförslaget och är bara ytterligare en del av högerns ungdomsapartheidspolitik. Ungdomar sviks av regeringen som prioriterar att sänka skatter istället för att rusta ungdomar bättre inför framtiden. Det är inte Reinfeldt som regerar i Rosenbad utan cynismen.

1 kommentar:

rikard sa...

Ja det är för jävligt att man inte får mer än 223kr om dagen i aktivetstöd. Dock så är det viktigt att påpeka att de som haft arbete och varit arbetslösa i ett år går in i jobbgarantin med 65% av lönen, inte för att detta är mycket pengar det heller.

Det är dock för jävligt att man inte får mer 220kr i jobb och utvecklingsgarantin för de som varit mångårigt arbetslösa eller ungdomar som är över 25år och inte haft arbete tidigare. Alfakassan gav i alla fall 320kr/dag dock så har det tidigare också funnits ams program med den lägsta ersättning i aktivitetsgarantin 223kr/dag.

Vad fick man exempelvis för ersättning i ungdomsgarantin?

Skulle vi kunna fundera på om vi kunde vara rimligt att den lägsta ersättningen i allla ams, ungdomsprogram och liknande borde vara minst 320kr/dag dvs ca 6500kr/månad?