torsdag 19 april 2007

Svenska modellen

svenskamodellen.se har sett dagens ljus. Syftet är att förklara, försvara och förbättra välfärdens idéer. svenskamodellen.se kan erbjuda föreläsningar, artiklar och rapporter i ämnen som den svenska modellens idéer, arbetarrörelsens ideologi och historia, samhällsekonomi, EU och EMU, organisering av valkampanjer samt media och kommunikation.

Vi lever i en svår tid. Sverige reas ut. De rika skor sig och orättvisorna växer.
Argumenten för den solidariska välfärdsstaten är starkare nu än någonsin. svenskamodellen.se finns till för att föra fram dessa argument. Och för att argumentera för att vi har råd med rättvisa.

Peter Gustavsson som driver svenskamodellen.se och har arbetat med idédebatt, analyser och valkampanjer under många års tid för organisationer som ABF, Handelsanställdas förbund, LO, Ordfront och SSU. Peter har hållit mängder av föredrag runt om i hela landet såväl som utomlands. Han har skrivit artiklar i många olika tidningar och tidskrifter och har en examen i ekonomisk historia från Uppsala universitet där hans studier fokuserats på 80- och 90-talens ekonomiska utveckling. Och nu har Peter precis startat upp sin egna verksamhet för att kunna ägna sig helt och fullt åt att utveckla de idéer den svenska modellen bygger på.

svenskamodellen.se arbetar med artiklar, rapporter, föredrag och konsultuppdrag. Arbetet sker både i Sverige och internationellt. Läs mer på den tillfälliga hemsidan www.svenskamodellen.wordpress.com.

Inga kommentarer: