torsdag 12 april 2007

Nu är ministerposterna fördelade i Finland

Efter att Socialdemokraterna i Finland gjort en strategisk reträtt i andel röstande får Finland nu en borgerlig högerregering bestående av Centern, Samlingspartiet (Moderaterna), Svenska Folkpartiet och de så kallade Gröna.

Samlingspartiet, sfp och de gröna utser alla sina ministrar idag. Centerns ministrar klarnar i morgon. Sfps portföljer tippas gå till Stefan Wallin och Astrid Thors.
Ministerposterna:

Centern:
Statsministern
Utrikeshandelsministern
Kommunministern
Jordbruksministern
Trafikministern
Handels- och industriministern
Social- och hälsovårdsministern
Miljöministern

Samlingspartiet:
Utrikesministern
Inrikesministern
Finansministern
Försvarsministern
Undervisningsministern
Kommunikationsministern
Bostadsministern
Omsorgsministern

Svenska folkpartiet:
Europa- och invandringsministern
Kultur- och sportministern

De gröna:
Arbetsministern
Justitieministern

Regerningspartierna kunde i går slå fast fördelningen av ministrar. Antalet ministrar ökar från 18 till 20. Nya poster är Europa- och invandrarminister samt bostadsminister. Ett nytt näringslivsministerium grundas även. Det är handels- och industriministeriet som nu även för ansvar för arbetskraftsärenden, regionpolitiska frågor och upphovsrättsliga frågor.

Fördelningen partierna emellan blev åtta ministersposter var för centern och samlingspartiet och två var för de gröna och sfp. Matti Vanhanen fortsätter som statsminister. Samlingspartiets många tunga poster är överraskande. Partiet fick bland annat posterna som utrikesminister, inrikesminister, finansminister och försvarsminister.

Dessutom får samlingspartiet utse talman för riksdagen. Ordförande Jyrki Katainen tar högst troligt posten som utrikesminister. Sfp bibehåller två portföljer. Partiet får ansvar för sport- och kulturfrågor samt Europa- och invandrarfrågor. I Ständerhuset tippades det på att ministersposterna går till Stefan Wallin och Astrid Thors. Partierna strävar efter en jämn köns- och regionfördelning bland ministrarna. Presidenten utser den nya regeringen på torsdag.

Inga kommentarer: