måndag 9 april 2007

Är sjuka verkligen sjuka?

Debatten om sjukskrivningar är alltid intressant. Är de sjuka verkligen sjuka? Den frågan, eller snarare den underliggande frågan finns i gårdagens tidning av metro. För bara några månader sedan har samma tidning konstaterat att svenskarna blir allt friskare (artikel från 2007-02-27 som dock är borttagen lämpligt nog från nätet).

Men i gårdagens artikel var frågeställningen eller antydningen om sjuka verkligen är sjuka. Huvudartikelns namn var "Så lätt är det att få sjukintyg". Antydan i artikeln ligger helt i linje med den nya regeringens politik. Diskussionen om solidaritet mellan människor verkar helt borta. Istället skall arbetslösa och sjuka misstänkliggöras.

I artikeln finns det även ett uttalande från Eva Nilsson Bågenholm läkarförbundets ordförande. Hon säger att "Vår utgångspunkt måste vara att vi litar på patienten". När jag läser artiklarna samtidigt får jag för mig att artikeln är vinklad så att hon framstår som naiv. Jag tycker personligen att det är en bra utgångspunkt att man litar på sina medmänniskor. Det är klart att det fuskas med sjukskrivningar precis som de i Danderyd skatteplanerar. Men det stora flertalet sjukskrivna är verkligen sjuka.

En annan fråga som ota uppkommer i debatten är varför ökar antalet sjukskrivna under slutet av 90-talet och början av 2000-talet? Det kan till stor del ha att göra med de stora förändringar som skedde inom den offentliga sektorn. Den bantningskur som vår offentliga sektor fick gå genom slet ner människorna som blev kvar inom vård, skolam omsorg med mera långsamt. Därav tror jag är en av de största anledningarna till att sjukskrivningarna ökade just då. Folk orkade inte längre.

Inga kommentarer: