måndag 23 april 2007

Oroande kursändring inom sjukvården

För oss som är socialdemokrater är alla människors lika rätt och lika värde en ideologisk grundsten. Vi anser att alla människor har rätt att få den hjälp de behöver, när de behöver den. Det kan gälla inom många olika områden i vårt samhälle, förskolan, grundskolan, gymnasiet och äldrevården är exempel på områden där det är behovet som ska styra, inte plånbokens tjocklek.

Ett annat sådant område är sjukvården. Det är naturligt att alla medborgare i vårt land har samma rätt till god sjukvård. Det är vårdbehovet som ska styra, inte något annat. Man ska inte kunna köpa sig förbi en kö i den offentliga sjukvården, genom försäkringslösningar. Det är detta som kallats för ”gräddfiler i vården” och det ska inte förekomma, eftersom det alltid blir någon som hamnar bakom den som tränger sig före i en kö.

Det ideala vore förstås om vi inte hade några vårdköer, men vi måste vara realistiska och se att inom en snar framtid kommer sjukvården att få ta itu med allt större grupper medborgare som är i behov av vård. Vi lever allt längre och kommer därför att behöva vård i större omfattning än tidigare generationer.

Den borgerliga regeringen har lagt en proposition som innebär att det blir en kursändring vad gäller den offentliga sjukvården. Man anser att landstingen/Regionen ska kunna sluta avtal med annan intressent om att bedriva sjukhus i privat regi, även universitetssjukhus.
Detta oroar oss mycket, vi anser att det är ideologiskt förkastligt att tillåta att vinster ska kunna tas ut av ett privat företag som bedriver sjukvård. Dessa vinster tas ju av våra gemensamma skattemedel! De skatter som vi medborgare betalt in ska alltså kunna betalas ut direkt till någon annans ficka, vi anser inte att man ska göra så med offentliga medel.

Inga kommentarer: