torsdag 19 april 2007

Ohederlighet och inkompetens

I en debattartikel i BT 2 april slår Per-Jonas Carlsson, civilekonom och Sara Degerman Carlsson, läkare, krisdemokraterna i Borås fast, att vi, Anders Österberg och Arne Kjörnsberg, antingen är ”inkompetenta” eller ”intellektuellt ohederliga” möjligen både och.

Det är naturligtvis svårt, för att inte säga omöjligt, för oss att nå upp till de höjder av kompetens och intellektuell hederlighet som en av artikelförfattarna läkaren, kristdemokraten Sara Degerman Carlsson befinner sig. Vilken nivå civilekonomen Per-Jonas Carlsson finns på i dessa avseenden vet vi inte, eftersom vi inte känner honom, men att han i alla avseenden anser sig överlägsen oss båda förstår vi.

Så till sakfrågan. Det har tydligen helt undgått civilekonomen Carlsson och läkaren, kristdemokraten Degerman Carlsson att bitr. finansministern (utförsäljningsministern) Mats Odell vid upprepade tillfällen offentligt deklarerat, att de intäkter staten får från försäljningen av de hel- och delstatliga företagen helt och hållet skall gå till amortering på statsskulden (den som fördubblades på tre korta år förra gången Odell satt i regeringen). Om det undgått Er kan Ni läsa just den förklaringen på regeringens hemsida.

Vi har då gjort den enkla räkneövningen, att vi kontrollerat den genomsnittliga utdelningen och värdestegringen på de statligt ägda aktierna i de aktuella företagen under de senaste fem åren. Vi har sedan jämfört detta med hur mycket räntan på statsskulden skulle sjunka efter amortering enligt Odells modell. Då visar det sig att utdelningen och värdestegringen är två och en halv till tre gånger så stor som de minskade räntekostnaderna. Om Carlsson och Degerman Carlsson inte tror oss om att klara denna räkneövning vill vi tala om att Riksdagens utredningstjänst (Rut) kommit till samma resultat.
Vad gäller sjukhusen förvånar det oss inte ett ögonblick att Sv D:s ledarsida anser att vinstdriven vård är bättre än de former vi har nu och ärligt talat – det förvånar oss inte heller att Carlsson och Degerman Carlsson tycker likadant. Trots detta förbehåller vi oss rätten att ha en annan uppfattning. Vi tror helt enkelt inte att det vore bra för medborgarna i Sjuhäradsbygden om Södra Älvsborgs sjukhus (Lasarettet i Borås) ägdes av ett multinationellt vinstmaximerande aktiebolag med hemvist i exempelvis USA.

Till sist vad gäller kompetensen.
En av oss (Österberg) tror vi har genom ledamotskapet i SSU:s förbundsstyrelse, ledamotskapet i Kommunfullmäktige och Miljönämnden i Borås fått i varje fall elementära kunskaper.
Den andre (Kjörnsberg) har, hur otroligt den än låter för civilekonomen och läkaren, kristdemokraten , efter 21 år i riksdagen, varav åtta år som ordförande i Skatte- och Finansutskotten, pol. sakkunnig i Finansdepartementet mer än tio år, flerårigt ledamotskap i Stockholms Fondbörs styrelse (föregångare till OMX) och dess etikkommitté kanske fått en del kompetens. Naturligtvis inte i klass med Carlsson och Degerman Carlsson – men ändå.

Anders Österberg
Arne Kjörnsberg (s)

2 kommentarer:

Stefan Lindborg sa...

Med anledning av svaret på din interpellation i går: Menar ni kompetens i betydelsen "ansvar" eller i betydelsen "kunskap".

:-)

Martin sa...

Vänner!!
Våga debattera!!

http://www.everykindapeople.blogspot.com/


Världen är till för alla! :)