tisdag 24 april 2007

Angående utnämningspolitiken

Folkpartiet och högern var en av de hårdaste kritikerna mot Socialdemokraternas så kallade partiska utnämningspolitik. Reinfeldt lovade att förändra utnämningspolitiken i valet. Nu har ett par tidigare moderater blivit utnämnda eller föreslagna till landshövdingar och ambassadörer. Helt utan den öppna insyn som högern tidigare pratade sig så varma om.

Nu har Folkpartiet avsatt den tidigare utredaren Jan Björkman (s) som ledde utredningen av ett nytt läraryrke. Som nu utredare tillsätter Jan Björklund (skolminister, fp) fil doktor Jörgen Ullenhag till ny utredare. Inte nog med att Ullenhag har "rätt" partibok och har suttit för Folkpartiet i Riksdagen under åren 1976-85 så råkar av en ren tillfällighet Folkpartiets partisekreterare också heta Ullenhag, Erik Ullenhag.

Slutsats; När högern sa att utnämningspolitiken i Sverige var felaktig, kunde man inte ana att högern menade att inte bara partimedlemskap räckte, utan nu ska även helst släktskap också råda för att kunna få en utnämning till en post. Nu vill jag inte mena att Carl Bildt är släkt med Per Unckel eller Thailandambassadören men nära vänner är de i alla fall.

Den gruppen inom den så kallade alliansen som arbetade med utnämningspolitik innan valet kom hur som helst fram till följande saker (obs, det var innan valet, något som troligen liksom många av deras andra saker de lovade inte gäller efter valet). Här är listan på förslag:

• det inför rekryteringen av en ny generaldirektör eller motsvarande upprättas en kravprofil.

• alla lediga tjänster till ledande befattningar inom staten ska utannonseras.

• relevanta intressenter ska inbjudas att nominera personer till lediga befattningar.

• en bruttolista över sökanden upprättas i enlighet med kravprofilen och den fastlagda chefspolicyn.

• ansvarigt departement tar fram en kortlista på tre till sex personer som genomgår intervjuer och erforderliga tester.

• ansvarigt statsråd meddelar vilken kandidat statsrådet ämnar föreslå regeringen att utnämna till den utannonserade tjänsten.

• berörda fackutskott i riksdagen erbjuds möjlighet att ställa frågor till den person som statsrådet ämnar föreslå regeringen att utnämna.

• regeringen utnämner den person den finner bäst lämpad för tjänsten.

• hela rekryteringsprocessen dokumenteras utförligt för att möjliggöra för riksdagen att granska den i efterhand.

• inkomna ansökningshandlingar, testresultat och liknande beläggs med sekretess med hänsyn till den personliga integriteten och enskilds ekonomiska förhållande.

Det mest konsekventa högerregeringen gör är att gå tvärtemot det de sa innan valet. Rätt märkligt.

1 kommentar:

Jonas Ryberg sa...

Fast jag tycker verkligen inte det är något problem att vi tillsätter socialdemokrater på alla poster. Jag vill inte ha borgliga ambassadörer. Jag vill inte ha borgliga politiskt tillsatta tjänsteman.

Sen får väl borgarna byta om dom om de nu skulle vinna.