torsdag 16 juli 2009

Motion: Vegetarisk matdag

De flesta är idag medvetna om klimatförändringarna och hur de faktiskt hotar hela vår civilisations överlevnad.

Samhällsdebatten har hittills fokuserats främst på koldioxidutsläpp från våra industrier och från trafiken. Det är bra – utsläppen måste minska i alla samhällssektorer.

Däremot missar man uppemot 18 % av alla växthusgasutsläpp om man enbart pratar om fabriker och bilar. Världens köttkonsumtion genererar nämligen nästan en femtedel av vår klimatpåverkan och vi i den rika västvärlden står för det allra mesta av detta.

Bland annat av den anledningen föreslår jag därför att Borås Stad en dag i veckan i fortsättningen enbart ska servera vegetarisk kost i sina skolbespisningar. Men självklart skall detta inte innebära att kvalitén på maten sänks.

Ska vi klara klimatutmaningen måste vi ändra vårt beteende – och vad är en bättre plats att börja den förändringen på än i den lokala demokratin?

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

ATT Borås Stads kommunfullmäktige ger i uppdrag till de instanser det berör, att på en utvald veckodag endast servera vegetarisk mat i kommunens skolbespisningar

Anders Österberg (S)

3 kommentarer:

Tom sa...

Bra!

Eva sa...

Bra gjort, en riktig kanonmotion!

Intressant med alla spännande kommentarer artiklarna om motionen fått i lokalpressen. När jag läste dem blev jag väldigt glad över att jag inte bor i Borås...

Anonym sa...

Bra där! / rikard