torsdag 3 december 2009

Utbildning i Senegal

Lagen föreskriver obligatorisk och gratis skolgång mellan 6 och 16 år. I
praktiken är det dock få skolor som tillhandahåller gratis undervisning. Klyftan
mellan högre utbildning och grundutbildning är djup, liksom skillnaderna
mellan stad och landsbygd. Enbart 47 procent av männen respektive 28
procent av kvinnorna kan läsa. Antalet barn som skrivs in i skolan har ökat de
senaste åren (2005, 83 procent och 2004, 70 procent). Avhoppen fortsätter
dock att vara stora, särskilt på landsbygden. Enligt uppgifter från UNICEF
gick 51 procent av pojkarna i skolan 2003. Motsvarande siffra för flickor var 44
procent. Endast 15 procent av flickorna fortsatte till gymnasienivå.

Inga kommentarer: