torsdag 29 oktober 2009

Tal på Stora Torget

Ungefär såhär sa jag idag på Stora Torget i Borås. UNF anordnade en demonstration som vi i SSU var inbjudna att tala på. Förutom vi talade även Länsnykterhetsförbundets representant och Fredrich Legnemark från Vänsterpartiet.

Sedan 1990-talet har det skett en ökning av narkotikamissbruk. Allt fler ungdomar prövar narkotika och fler fastnar i ett missbruk. Såhär kan man sammanfatta utvecklingen:

Tillgängligheten har ökat samtidigt som priserna på droger har sjunkit. Toleransen bland ungdomar för att pröva narkotika har ökat och samtidigt har missbruksvårdens anslag sjunkit sedan 1990-talets mitt. Andelen 15-åringar som har testat narkotika har ökat och samtidigt har intresset för att debattera problemen sjunkit.

Vi socialdemokrater kräver tre saker:

1. Tidigare fanns det en samordning i Sverige som arbetade förebyggande som kallades för Mobilisering mot narkotika. Där utvärderades gamla arbetsmetoder och där utarbetades nya strategier. Det behövdes verkligen. Och det behövs fortfarande, därför kräver vi att Sverige återigen skall ha en stark nationell resurs för att driva det narkotikaförebyggande arbetet.

2. Ett väl fungerande förebyggande arbete kräver en väl fungerande välfärdsstat. Vi vill se en satsning på föreningsliv, fritidsgårdar, fältassistenter som finns där ungdomar är och ett gott skolklimat som gynnar barns hälsa. Därtill vet vi att samarbetet mellan skola och föräldrar är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet.

3. Ibland är det dock för sent. Vissa hamnar i missbruk och blir fast. Vi vill ha ett samhälle som bekämpar missbruket och hjälper den som är fast i ett beroende. Därför kräver vi en satsning och samordning när det gäller missbruksvården. Detta arbete måste bli bättre.

Olof Palme sade en gång att ett samhälle som inte värnar om de mest utsatta mister sin själ. Så sant. Därför måste vi tillsammans skapa det starka samhället som värnar om de utsatta.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det var ett fint tal tycker jag!

/Åhörare