tisdag 15 september 2009

Motion: Motverka rasism och diskriminering

Okay, nyligen behandlades en motion från mig om att underteckna Ålborgdeklarationen. Svaret från kommunfullmäktige var att vi redan arbetade med de frågorna. Gott så. Här kommer dock ett snarlikt förslag men på ett helt annat område. Det handlar om arbetet för alla människors lika värde. Det är min fulla övertygelse att ett samarbete med andra städer och länder har ett oerhört gott syfte och kan ge oss idéer för fortsatt arbete för ett bättre Borås.
Rasism och diskriminering förekommer i Borås liksom på de flesta andra platser. Fascister/rasister har spridit sin propaganda på skolor i Borås, satt upp affischer och klistermärken på olika ställen i staden och det finns en djupt rotad strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Det är viktigt att kommunen tar problemet på allvar och agerar.

En kommun är en mycket viktig aktör i kampen mot rasism. I en kommun uppstår möten som genererar konkurrens, motstridiga intressen och fruktan, som ger näring åt framväxten av diskrimineringens ideologier och utövning.

Det finns ett samarbete som kallas för Den internationella koalitionen av städer mot rasism och är ett initiativ som startades av Unesco 2004 för att skapa ett nätverk av städer och kommuner som vill utbyta erfarenheter för att skapa och förbättra handlingsprogram för kampen mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Borås skall ha målet att bli fritt från diskriminering och rasism.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

- Att Borås går med i den internationella koalitionen av städer mot rasism.

Anders Österberg (s)

2 kommentarer: