måndag 28 september 2009

Strandskyddet del II

Okay, vi tar en vända till här om strandskyddet, det är trots allt en viktig miljöfråga. I dagens Borås Tidning (ej på nätet) är det en artikel om hanteringen av strandskyddet. I den artikeln säger ordföranden i miljönämnden, Inge Pettersson, att:

"... jag (var) inte alls förberedd på att detta skulle tas upp. Jag ville diskutera med några i min grupp. Tjänstemännen har bråttom och tänker sig inte alltid för".

För det första om att tjänstemännen skulle ha bråttom så anser jag att ordföranden i nämnden har fel. Vi hade en föredragning centralt under våren och i maj lade kommunbiologen fram sina synpunkter för oss att arbeta vidare med. Men möjligen är det som så att borgarna i Borås är otroligt sega och arbetar långsamt. För det andra undrar jag varför Inge Pettersson bara vill tala med några i sin grupp och inte hela gruppen? Men det spelar ändå mindre roll eftersom resultatet ändå blir det samma i voteringarna.

Sen kan man även kommentera att miljöpartiets gruppledare anser att strandskyddet är en miljöfråga och inte en stadsbyggnadsfråga. Se då till att inte ha för långt avstånd mellan retorik och praktik.

2 kommentarer:

Solveig Kj. sa...

Det var väl väntat att de 6 borgerliga partierna i Borås tar nya tag när det blev en uppluckrad strandskyddslag. Snart kommer det säkert exempel på nya byggen nära våra attraktiva sjöar.
Det var väl "naturanpassat" strandskydd man försökte med förra gången. Nu är det säkert mer fritt fram när den borgerliga majoriteten får ett större inflytande över dispenser.

Skrivningen om landsbygdsutvecklingsom som ett motiv för att ändra lagen är bara en manöver för att få det till att låta smakligare.
Alla som följt utvecklingen under de senare åren vet att det är inte vid glesbygdens sjöar man vill och kommer att vilja bygga mer utan det är i tätortsnära eller natursköna lägen.
Självklart skall det vara Miljönämnden som behandlar dispenser men med nuvarande majoritet där blir det kanske samma resultat som om byggintressena får råda.
Erfarenheten av sammanläggning av Miljönämnd och Byggnadsnämnd i de kommuner där så skett har oftast visat att miljöaspekterna har svårt att hävda sig mot byggnadsambitionerna.
Det var inte en tillfällighet att miljöorganisationerna är mycket negativa till de förändringar av strandskyddslagen som har genomförts. Exploateringsintressen och kommunpolitikers önskan om betalningsstarka invånare har ofta större inflytande på belut än den breda allmännhetens behov av att kunna vistas vid våra sjöar.
Man kan fundera på hur långt tanken når när man inte inser att det är inte bara rika, helst nyinfyttade invånare som är viktiga för en kommun.
Vad skall vi erbjuda de som inte får plats eller har råd att bygga vid sjön ?
Vad skall vi erbjuda besökare som ofta vill kunna vistas fritt även vid våra sjöar.
Har de som nu vill öka bebyggelsen vid våra sjöar aldrig varit i andra ganska näraliggande länder och sett de mängder av skyltar där det står Privat !
Är det den utvecklingen vi vill ha ?
Därför Anders ! Stå på dig och kräv att Miljönämnden gör det man ska, värnar milöintressena.

green sa...

6 borgerliga partier?

Förstår att MP inte klarade att samarbeta med S under Kjörnsbergs tiden...