tisdag 15 september 2009

Motion: Avlopp och upplysning

Enligt fastighetstaxeringen 2001 finns i Sverige drygt 850 000 fastigheter som saknar anslutning till kommunalt avloppsnät. Av dessa är cirka 500 000 småhus för permanentboende och resten fritidshus. Många av dessa bostäder har reningsanläggningar som behöver rustas upp eller bytas ut.

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp, bidrar till mängden kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. De vanligaste förekommande reningsteknikerna (förutom slamavskiljning) är infiltrationsanläggning, markbädd och minireningsverk.

I syfte att förbättra kunskapen om regelvek för avlopp och dess inverkan på naturen så borde Borås informera nya fastighetsägare om vilka regler, villkor som gäller för naturen. Detta borde kunna ske i samarbete med fastighetsförsäljare. Därför ser jag gärna att Borås ger i uppdrag och resurser till lämplig nämnd för att verkställa ett informativt material och upprätta kontakten med fastighetsförsäljare.
Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:
I enlighet med motionens intentioner

Anders Österberg (s)

1 kommentar:

Anonym sa...

lart mycket