onsdag 8 juli 2009

I den skrivande stund

Nu har vi kommit lite längre fram i vår bok. Vi behandlar avsnittet skola. Där har vi kunnat konstatera kanske inte ett helt förvånansvärt samband mellan föräldrarnas utbildningsgrad och betyg i skolan.

Här är ett utdrag ur vår ännu icke redigerade text:

Den debatt som fördes på 70-talet att betygen var ett sorteringsinstrument och endast bedömde hur väl man förhöll sig till de härskande klasserna tycks vara spårlöst försvunnen. Utan har ersatts av en annan debatt där man ser betygen som ett redskap för kunskapsbedömning. Men hur ser det då egentligen ut i samhället? Om vi gör en jämförelse mellan olika skolor får vi fram följande resultat:

De som har gått på Engelbrektsskolan i Borås med föräldrar som har eftergymnasial utbildning uppnår 99 procent godkänt i alla ämnen. Motsvarande för dem som går på samma skola med föräldrar som har gymnasial utbildning är siffran 72 procent.

På Särlaskolan i Borås uppnår 42 procent av eleverna målen där föräldrarna har kortare utbildning än gymnasium. De elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning når 79 procent målen i alla ämnen.

På Bergsjöskolan i Göteborg finns det inga elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Åtta procent av eleverna uppnår målen i alla ämnen till föräldrar som har förgymnasial utbildning.

Inga kommentarer: