söndag 29 november 2009

Arnäsholm

Idag har vi med miljönämnden vart ute och kollat vid Arnäsholm (ligger en bit utanför Aplared). Vi kommer på kommande möte besluta om ett yttrande till Byggnadsnämnden huruvida vi ska vara positiva eller inte till en nybyggnation.

Huset kommer att ligga på snudden till strandskydd (dock ser man inte sjön, från punkten där huset kommer att vara placerat och området skiljs av en väg). Dock ligger det planerade huset inom ett naturområde klass II. Dock finns det hus runtomkring.

Gruppen kommer att ta ställning nästa vecka.

Inga kommentarer: