fredag 6 november 2009

Tips

I Gävle kan man anmäla misstänkta miljöbrott via hemsidan. Det kan vara anonymt eller med namn och mailadress om man man vill ha uppföljning i ärendet. Idag kan du inte göra det via Borås stads hemsida. Vi har tidigare drivit kravet om att offentliggöra livsmedelsinspektioner på nätet. Detta kan vara ett vidare steg i arbetet för en bättre miljö.

Misstänkta brott upptäcks ofta i samband med tillsyn t.ex. vid inspektioner, granskning av rapporter och andra handlingar eller genom tips från allmänheten. Tillsynsmyndigheten är skyldig att anmäla misstänkta miljöbrott till åklagare/polis. Att inte göra det är tjänstefel. Även misstänkta överträdelser enligt Djurskyddslagen, Livsmedelslagen och Smittskyddslagen ska anmälas.

Förslag kommer att överlämnas till Socialdemokraternas miljögrupp.

Inga kommentarer: