tisdag 17 november 2009

Miljönämnd

På miljönämnden idag hade vi en votering och den var inte särskilt blodig. Vi Socialdemokrater voterade om ett tilläggsförslag, det lyder såhär:

"Vi socialdemokrater anser att det grönområdet (en del av grönområdesplanen) på Byttorp som tas i anspråk av planprogrammet skall ersättas av ett nytt grönområde i Borås. Detta för att bevara gröna lungor i staden".

Miljöpartiet lade ner sin röst. De övriga borgerliga partierna röstade emot.

Annars fick vi genom en rad förslag bland annat att vi gjorde en protokollsanteckning där vi kräver att planprogrammet för Rydboholm måste noga förankras bland lokalbefolkningen på ett bra sätt. Representanter från alla partier skrev under.

Inga kommentarer: