onsdag 31 januari 2007

Vi höll inte med nånstans

I år, 2007, har vi fått en ny livsmedelslag. Den nya lagen är en ambitionshöjning jämfört med den gamla livsmedelslagen. Den nya lagen är till för att ge allmänheten ett bättre skydd och många av de småföretagare som exempelvis driver en restaurang får en bättre kontroll och rådgivning. Genom att den nya lagen införs kommer det nya intäkter till miljökontoret. Kontoret räknar med intäkter på cirka tre miljoner kronor. Något som även den borgerliga majoriteten håller med om.

Vi i den socialdemokratiska gruppen delar ej den borgerliga majoritetens uppfattning i miljönämnden om att endast tillstätta en tjänst på heltid och en projektanställning på livsmedelssidan på miljökontoret. Den borgerliga majoriteten har inte gett någon tillfredställande förklaring vad de vill göra med det överskott som blir då de väljer att inte anställa tillräckligt med personal. Vi socialdemokrater anser att de företagare varav många småföretagare skall få valuta för de pengar som de betalar i form av höjda avgifter. Vi anser att vi förpliktigar oss till att hålla en högre ambitionsnivå och servicegrad än borgarna anser tillräckligt.

Vi anser att den nya lagen förpliktar att upprätthålla dels en god service gentemot inspektionsobjekten och dels gentemot allmänheten. Den nya livsmedelslagen ställer nya krav på inspektion och rådgivning vilket kräver tid och resurser.

Därför reserverar sig S-gruppen mot den borgerliga majoritetens förslag i tilläggsbudgeten till förmån för förslaget att inrätta två tjänster och en projektanställning på livsmedelssidan.

2 kommentarer:

Simon Thorsson sa...

Det är bra att ni sossar har höga ambitioner.

Anonym sa...

Borgarna är inte konstiga. Sossar är.