lördag 27 januari 2007

Det är sant att Ernst Wigforss sa

Den som är satt i skuld är icke fri

redan år 1932

Inga kommentarer: