fredag 19 januari 2007

Vad hände med bostadspolitiken?

Vad hände med bostadspolitiken? På bostadspolitikens område är Moderaterna det osynliga partiet. Högerregeringen verkar ha tre konkreta förslag på området. De vill snabbavveckla räntebidragen (redan från årsskiftet), de vill skrota de statliga stöden för att bygga billiga hyresrätter. Dessutom är de fientligt inställda till allmännyttan, den skall helst säljas ut. Borttagandet av räntebidrag och investeringsstöd betyder att månadshyran för en tvåa med en produktionskostnad på 900 000 kr ökar från dagens 4 750 kr till 6 125 kr.

För individen finns det alltid olika alternativ, säger Kristdemokraternas bostadsminister Odell. Boverket menar att byggandet av hyresrätter är beroende av investeringsbidraget för att få rimliga hyror för de svagaste på bostadsmarknaden. - Men strunt i det menar Kristdemokraterna, ett parti som säger sig stå på de svagas sida, låt marknaden styra istället.

Högerns bostadspolitik är ett återtåg. Ett återtåg från en bostadspolitik med socialt ansvar. Bostaden ses numera som en vara och inte en rättighet och viktig del av välfärden. En bra bostad till en rimlig kostnad är en rättvisefråga. Idag byggs det framförallt bostäder till människor som har råd att betala en bra peng för sitt boende. Det är mindre lönsamt att bygga hyresrätter. Hur vi bor, var vi bor och hur mycket det kostar att bo är centrala frågor. Det kan inte vara rimligt att många låginkomsthushåll idag måste använda hälften av sin inkomst till att betala för sitt boende medan högavlönade får allt bättre boendeförhållanden. De höga boendekostnaderna har lett till en ökad bostadssegregation. Boverket har vidare räknat ut att svenskar som bor i hyresrätter har den högsta boendekostnaden i Västeuropa, det beror inte bara på fastighetsskatten.

Den uppgång i byggandet vi har kunnat se under senare år riskerar att brytas. Förslagen från regeringen kommer att innebära ett ras i byggandet och därmed bromsas tillväxten. I kombination med Maud Olofssons avskaffande av LAS så innebär det att ungdomars chanser att få en egen bostad minskas drastiskt.

Målet för en sund bostadspolitik är ett samhälle där alla har rätt till en bra bostad för en rimlig kostnad. Där bostadssegregationen motverkas. Socialdemokraterna har lagt förslag för att stärka den sociala bostadspolitiken, hyresgarantier för unga och krafttag mot diskriminering. Men förhoppningen om en fortsatt rättvis bostadspolitik med Moderaterna och deras stödpartier i regeringen kan man glömma. Bostaden ska vara en rättighet och inte vilken handelsvara som helst.

Inga kommentarer: