lördag 20 januari 2007

Det finns en kamp här också...

Västsahara är ett område som införlivades av Marocko för mer än 30 år sedan. På Malmökongressen år 2005 diskuterade vi den frågan livligt. Kongressen hade en annan åsikt än partistyrelsen och gav Västsahara ett större erkännande.

Befrielserörelsen i Västsahara heter Polisario och för några dagar sedan kom det en hälsning från dem till SSU. De skriver att brotten mot de mänskliga rättigheterna fortgår och att det inte är ovanligt att den marockanska ockupationsmakten använder sig av tortyr, tortyr av barn, mord och så vidare.

Nästa partikongress hoppas jag att vi tar beslutet om att erkänna Västsahara som en självständig stat.

Inga kommentarer: