torsdag 25 januari 2007

Kommunfullmäktige, sanningen fortsätter

Socialdemokraterna hade en motion ikväll, skriven av Per Carlsson, som föreslog att Borås skulle upprätta ett kriscentrum för män. Detta eftersom att män är mer benägna att uppsöka hjälp när man har en speciell instans för det.

Vi vet att den farligaste platsen för kvinnor att utsättas för våld är i nära relationer i hemmet. Alltför många män har en benägenhet att tatill våld när de hamnar i en krissituation. Men också en hjälplöshet när det gäller att söka hjälp och en okunskap om var den hjälpen finns att finna.

Vi socialdemokrater ansåg att det bara skulle finnas vinnare med att upprätta ett sådan centrum. Människor skulle bli mer välmående, familjelivet mindre lidande. barnen behöver inte komma i kläm och färre kommer att bli drog eller alkoholberoende.

Allt är inte mörker i frågan, kristdemokraternas kommunalråd, KG Drotz höll ett mycket sympatiskt anförande där han talade för att Borås i framtiden skall finna en lösning.

1 kommentar:

Rikard Nielsen, Borås s-studenter sa...

JA du Anders intressant fråga! Mansinsatser är en socialt intressant fråga. ÄR män mer benägna att söka hjälp på ett speciellt ställe för män. Jag tror det. Samtidigt är det en viktig jämställdhetsfråga att även mäns problem lyfts fram. En annan intressant fårga är om hjöälpen ska ske i form av självhjälpsgrupper eller professionella hjärnskrynklare.

Personligen tror jag att skamen är mindre att gå till en självhjälpsgrupp till anonyma akolholhister, anonymas misshandlare eller liknande. :-)

Hälsningar Rikard Nielsen, Borås s-studenter