söndag 21 oktober 2007

Utanförskap

Senaste året med en s-regering - september 2005 - augusti 2006 - beviljades 48 403 personer sjuk- och aktivitetsersättning, det som förr hette förtidspension.

Det första året med borgerlig regering blev motsvarande siffra 50 007.

(uppdaterad efter rättfärdig kritik, se kommentarer)

1 kommentar:

Arne Kjörnsberg sa...

Anders !
Inte sista s-regeringen - senaste