söndag 28 oktober 2007

Motsatsen till hjältar...

Det finns sådana person som är hjältar och så finns det sådana som inte är det.

På land, till sjöss, i gruvor och fabriker
-du som har hoppet, som aldrig sviker,
håll dig beredd för revoltens timma!
Vår röda fana ska seger ge.

Röda fanan ska mot seger gå!
Röda fanan den ska segern nå!
Röda fanan ska mot seger gå!
Socialismen är den sanna friheten!

Ej fiendskap, inga gränser mera
ska hindra oss, vi ska trimfera.
O socialister, stå upp och kämpa,
vår röda fana ska mot seger gå.

Detta var ett utdrag ur kampsången vår röda fana. Det finns även en annan kampsång som börjar; Trots feghet och förräderi, vår röda fana följa vi...

Inga kommentarer: