tisdag 23 oktober 2007

Miljönämnden har haft möte...

Ikväll har vi haft ett ovanligt stillsamt möte i Miljönämnden. Ett ärende om yttrande över bygglov i ett naturskyddad område kommer vi att besluta om på nästa möte. Detta för att borgerliga majoriteten tänker ha picknick på området först. De ville självklart inte åka ut och titta på området tillsammans med oss Socialdemokrater.

För säkerhets skull frågade jag ordföranden i nämnden två gånger vi (hela nämnden) och tjänstemän som beredde ärendet skulle åka ut tillsammans. Svaret blev att det var nog bättre om borgarna fick åka ensamma. Visst.

Partilinjen i frågan är ändå klar, vi står upp för naturvärdena.

Inga kommentarer: