torsdag 4 oktober 2007

Maktpakten och sjuksrivningar...

Det ska alltid löna sig att arbeta och att göra rätt för sig. Den svenska arbetarrörelsen omfattas av en moral som bygger på att var och en gör sin plikt och därefter kräver sin rätt. Det kan också kallas för arbetslinjen om man vill det. I den linjen ingår även att man skyddar sig mot sämre tider. Blir man sjuk ska det finnas en sjukpenning som skyddar den sjuke från ekonomisk ruin.

Statsminister Reinfeldt och socialförsäkringsminister Husmark Pehrson presenterade häromdagen ett så kallat reformpaket. Ordet reform har en positiv klang men frågan är väl hur länge till? För när regeringen kallar det nya sjukförsäkringspaketet för reform är det en misshandel av språket. Dessutom kallar de sitt paket för en ”satsning” när det i själva verket handlar om en besparing.

”Reformen” innebär för det första att det blir ett nytt beräkningssystem från årsskiftet som gör att ersättningsnivån sjunker från 80 % av lönen till 77,6 %. För den som lever med små marginaler är det extra kännbart. Ett år senare kommer nivån att sänkas till 75 %. Förslaget riktar sig mer mot den sjukskrivnes plånbok än på att rusta denne för ett jobb på arbetsmarknaden.

Det andra steget i sjukpaketet innebär att det kommer bli svårare att få sin sjukskrivning förlängd och när man hör statsminister och socialförsäkringsministern tala låter det nästan som om de gjort medicinska framsteg i Rosenbad.

Den tredje biten i sjukförsäkringspaketet innebär att lagen om anställningsskydd (LAS) sätts ur spel och att arbetsgivare kan säga upp anställda efter sex månaders sjukskrivning.

Att rehabilitera sig med sikte på annat jobb, som inte finns hos arbetsgivaren, kan vara saklig grund för uppsägning enligt LAS. Det samma gäller om den sjukskrivna arbetstagaren försöker men inte klarar att återgå i arbete, vilket man blir hänvisad till att göra om sjukpenningen dras in, exempelvis på grund av att rehabilitering till annat arbete av olika skäl inte lyckas.

Reinfeldt säger att ”det ska löna sig att arbeta än att inte arbeta”. För den som är frisk och trygg i anställningen är en sådan paroll sympatisk. Men samma person kan i morgon drabbas av sjukdom eller bli varslad om uppsägning. Då svalnar genast känslorna för Moderaternas lönsamhetsargument. Reinfeldt skrev häromdagen på DN debatt om sitt förslag. Det står inte ett ord om förtidspensionärer som är utslitna i förväg. I moderata ögon är sådana som kört slut på maskineriet arbetsskygga simulanter.

”Vi fullföljer våra vallöften” säger statsministern. Vad säger då Folkpartiet, som förra året lyckades stoppa försämringen av sjukförsäkringen och som nu körts över av moderaterna? Vad säger Folkpartiet om sina vallöften?

Inga kommentarer: