tisdag 2 december 2008

Torrt krut....

Chefsideologen Anne-Marie Lingren skriver träffande såhär på Arbetarrörelsens tankesmedja:

Såväl finansminister Anders Borg som arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin förklarar att vi inte behöver oroa oss för arbetslösheten; ”regeringen har gott om torrt krut i ladorna”, meddelar de.
Denna förklaring är djup oroande. Av två skäl.
För det första ska torrt krut inte förvaras i lador. Det kan bli riktigt otäcka katastrofer av ett så vårdslöst sätt att handskas med sprängmedel.
Och för det andra: När vi befinner oss i krig mot arbetslösheten, så ska det krut som kan ha effekt mot den över huvud taget inte förvaras.
Det ska användas.

Inga kommentarer: