onsdag 17 december 2008

Motion till kommunfullmäktige

Motion: Kommunen skall ha fritidsgårdar öppet under jul

När den här motionen skrivs närmar sig julafton med stormsteg. För många barn och

ungdomar är detta en av årets stora höjdpunkter. Men det finns också många barn och

ungdomar vars jul inte präglas av lekar, grandans eller paketöppning, utan istället av

missbruk, kränkningar och rädsla. För dessa barn och ungdomar stänger samhället dörren

under julen. Vad som hade kunnat vara den bästa tiden på året blir istället den värsta. Vi kan

aldrig acceptera att det finns grupper i samhället som prioriteras bort. En trygg kommunal

fritidsverksamhet är en viktig del i att skapa en bra uppväxt för unga, särskilt för dem med

svåra hemförhållanden.

Utöver de här synpunkterna så har vi en stor andel ungdomar i Borås som inte är uppvuxna

med de kristna religiösa högtiderna och precis som fritidsgårdarna har öppet under Ramadan

bör de ha öppet under julen för dem som inte firar jul.

Härmed föreslås kommunfullmäktige att besluta:

Kommunstyrelsen får i uppgift att utreda behovet av öppna fritidsgårdar under

julhelgen.

Anders Österberg (s)

Inga kommentarer: