lördag 27 december 2008

Första insamlingen till Gaza!


Vi har nu avslutat den första insamlingen till Gaza. De insamlade medlen skall gå till nödhjälp. Vi har blivit lovade av förbundet att de garanterar att våra insamlade medel kommer till rätt ändamål.

Genom vårt arbete hoppas vi att en kall värld skall bli lite varmare och lite mer solidarisk. Bland julklappshandlarna var solidariteten stor, framförallt bland ungdomar och bland folk med utländsk bakgrund.

Det är vår plikt att agera i en sådan här situation. Folkets lidanden i området är omänskliga. När jag var där nere för ett par månader sedan kunde jag konstatera att varenda generation som vuxit upp som antingen palestinier eller israel har fått växa upp under minst ett krig.

Vi har föröskt att ringa vår samarbetsorganisation nere i Palestina utan resultat.

Inga kommentarer: