fredag 26 december 2008

Gemensam jul V


Arne Kjörnsberg har en stor erfarenhet att städa efter borgerlig regering. Arne Kjörnsberg har under dagen vidgat sina kunskaper i städning genom att vara med och städa undan det sista efter Gemensam Jul.

Inga kommentarer: