måndag 15 december 2008

Demonstrera på nätet

Över 50 000 personer går nu med i Hyresgästföreningens internetdemonstration för rimliga hyror.
Det är en imponerande siffra, för bakom varje siffra finns en person, och en av dem är du!
Tillsammans demonstrerar vi för att uppmärksamma politikerna på vår oro över de planer som finns på att införa marknadshyror..

Ja, vi är många, men vi vill gärna bli fler. Det största demonstrationståget i modern tid samlade
75 000 deltagare, men vi tror att med din hjälp kan vi bli större! Och blir vi så många blir det svårt för politikerna att inte lyssna på vad vi har att säga.

Så skicka den här länken http://www.hallåpolitiker.se till så många som möjligt och uppmana dem att gå med i demonstrationståget.

Inga kommentarer: