torsdag 11 december 2008

Stor samsyn kring grön politik

Den ideologiska samsynen om vikten av grön politik inom partiet i Borås stor. Idag har ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnderna träffats. Det var ett givande möte där vi diskuterade synen på strandskydd, grönområdesplanen och översiktsplanen.

Inga kommentarer: