tisdag 21 oktober 2008

När de skyddlösa mötte de hjärtlösa

Snälla sälj oss inte, vi är människor.
De orden kunde vi höra yttras från läktaren i kommunfullmäktige. Vi var båda med på mötet, en av oss deltog i plenum och en på läktaren. På läktaren hade en grupp hemlösa tagit plats för att följa debatten om ”redovisningen av hemlösheten i Borås stad”. Efter att någon hade yttrat de ovanstående orden kom det en barsk åthutning från kommunfullmäktiges ordförande Maj Steen (m). Under mötet hade det hörts en del ljud från läktarplats och även applåder hade förekommit. Det var inte alls aggressivt, men både yttranden och applåder från läktaren strider mot de strikta ordningsreglerna för fullmäktige.

Vi tycker det är självklart att en ordförande skall hålla ordning i kommunfullmäktige men Maj Steens aggressiva och överlägsna beteende stod alls inte i proportion till de ljud som hördes från läktaren. Det var ingen som informerade åhörarna på ett sakligt sätt hur ett möte går till och när mummel hördes bemöttes inte detta sakligt utan med en mycket aggressiv konfrontation från kommunfullmäktiges ordförande.

Den redovisning av hemlösheten som presenterades för kommunfullmäktiges ledamöter och de få åhörare som var kvar då ärendet äntligen kom upp på dagordningen var inte heller någon upplyftande läsning. I Borås har situationen förändrats så här under de senaste tre åren med den borgerliga majoriteten. 2006 fanns 86 hemlösa registrerade, 2007 var det 104 personer, 2008 hade det ökat till 123 personer. Den mest aktiva insats moderaterna har gjort för de hemlösa var då de körde ut dem ur kommunfullmäktige, ett hus som vi gemensamt äger.

Från debatten i kommunfullmäktige fanns det ändå en rad positiva exempel som Olle Hermansson (väg) som belyste bland annat LP-stiftelsens verksamhet för dem som har det sämre ställt i samhället. Men bristen på empati för de människor som inte har något tak över huvudet har fortsatt under helgen i Borås Tidning.
Där har Maj Steen bland annat sagt om de hemlösa ”deras uppträdande spär bara på den allmänna bilden av att hemlösa inte klarar av att bo i bostadshus”.

Ett annat citat från Maj Steen i BT är ”Klarar man inte av att sitta tyst på ett fullmäktigemöte klarar man inte av att bo på ett normalt sätt i en lägenhet”. Det verkar som om ordföranden i fullmäktige har större koll på vad som händer på åhörarläktaren än i salen för där springs det med kaffe, sms:as, spelas på datorer och folk går ut och in ur salen. Det skulle vara trevligare för åhörarna om Maj Steen hade samma lätta avslappnade förhållande till dem som till ledamöterna i fullmäktige. Annars så är citatet, för vi förmodar att det är korrekt citerat, en skrämmande uppvisning i förakt för människors lika värde och rätt till en fast bostad. En bostad är en mänsklig rättighet. En mänsklig rättighet som har försummats länge av den styrande majoriteten i staden.

Kommunalrådet Ulrik Nilsson (m) lägger också ut sin mening i Borås Tidning och säger ”det är synd att använda de svaga i samhället som slagträ för politiska syften” samt ” Men frågan är hur nära det ligger dem. Vi i fullmäktige är så pass pålästa att vi förstår vad frågan handlar om, utan att de är där”.

När det moderata kommunalrådet tycker det är synd att använda de svaga i samhället som slagträ för politiska syften ställer vi oss frågande till vad han faktiskt menar. Vilka syften? Kampen för ett jämlikt och rättvist samhälle är för oss en självklarhet och inget slagträ för politiska syften. Vi tycker att det ligger i det gemensamma intresset. Alla kan vi få det sämre ställt och då är det viktigt att vi finns till för varandra. Sedan måste vi också kommentera det som Ulrik Nilsson säger om att vara påläst. Det spelar ingen roll hur påläst eller insatt i ett ärende du är. Det viktiga är att medborgarna kommer och lyssnar för att se hur demokratin fungerar. Det gäller även om medborgaren råkar befinna sig utan bostad. Alla har rätt och bör ta del av beslut som rör dem och vi uppmanar till skillnad från Ulrik Nilsson alla att vara i fullmäktige när beslut fattas som rör dem.

Maj Steen, besinna ditt ansvar som kommunfullmäktiges ordförande. Fortsätter du i samma stil som under torsdagens sammanträde bör du fundera över om du skall stanna kvar vid din post. Du representerar inte bara ditt parti utan också Borås. Vi tycker att alla hemlösa i Borås förtjänar en ursäkt från dig. Men framför allt behövs det en aktiv politik som tar krafttag mot hemlösheten och inte mot de hemlösa.

Erika Storme Martinger (s)
Åhörare

Anders Österberg (s)
Kommunfullmäktigeledamot

6 kommentarer:

Tom sa...

Word!

Pravda daily sa...

vad menar du? För oss som verkligen försöker att förstå vad ert parti menar?

Tobbe sa...

Riktigt bra skrivet. Jag tittde i och för sig på web-tv men hörde ändå Maj Steens bryt hon fick. Menar om hon menar att om folk inte kan vara tysta och följa reglerna i fullmäktige att de då inte kan sköta eget boende så borde väl Björn Wahlöf varit bostadslös för länge sen?

Anonym sa...

”Klarar man inte av att sitta tyst på ett fullmäktigemöte klarar man inte av att bo på ett normalt sätt i en lägenhet” .... VAaaaaa??? Vissa hamnade i politiken av en ren slump ...
Mvh
Mona Nasser Aldin

Långa Skuggan sa...

Bra rutet Anders!!

rolfnilsson2001 sa...

Det mest grundläggande kännetecknet hos våra ”fattigvårdsorganisationer” är nödvändigheten att överleva. Vare sig dessa är uppbyggda på någon kristen värdegrund eller ser sig själva som utvalda för detta uppdrag, så är det främsta intresset bevarandet av institutionen. Så till exempel om en organisation är uppbyggd på att ”hjälpa” utsatta människor, blir det paradoxalt nog också den organisationen som står allra längst ifrån att vilja se en lösning. Detta skulle ju äventyra organisationens existens och göra den överflödig i samhället.

De stora heliga kolosserna Socialtjänsten, Stadsmissionen och Frälsningsarmén, men detta gäller dock generellt de organisationer som i grunden är overksamma för hemlöshetsfrågans lösning. Att godtrogna människor fortfarande tror att någon av de ca 900 organisationer i Sverige inriktade på hemlöshet skulle få antalet hemlösa (läs definitionen av hemlös på http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2000/3367/2000-15-1+Sammanfattning.htm) att minska genom pengar och andra gåvor får allt omvärdera sin tro för att inte känna sig lurade.

För hur ”gudagoda” och ”ärliga” representanterna för dessa organisationer än kan låta i olika sammanhang är självbevarelsedriften och upprätthållandet av det monetära systemet det bakomliggande syftet, då det är pengarna som ger organisationerna medel för att ta makten över andra människors liv och för sin egen överlevnad. Precis som en fattig/hemlös utan andra alternativ blir tvungen att tigga eller tvingas stjäla för sin överlevnad, måste också organisationerna göra vad som krävs för sin.

Detta försvårar avsevärt eller kanske till och med omöjliggör en förändring inom dessa vinstbaserade organisationer, då det inte bara är deras egen överlevnad som sätts på spel, utan också den materialistiska livsstilen som förknippas med rikedom och makt.

När nu alla ”hjälpa-hemlösa-organisationer” byggt sin grund på hemlösa människor blir i sin förlängning den oroande framtiden att bevara dessa institutioner, detsamma som att vidmakthålla människor i detta tillstånd. Så för att detta inte ska bli allt för uppenbart erbjuder organisationerna allt utom det primära för hemlöshetens lösning, vilket är ett tryggt eget hem. Detta är till största del förankrat i sitt egna pengabehov och/eller vinstsyfte.

”Vad kan jag tjäna på detta” är vad folk tänker. Om förtjänsten ligger i en verksamhet för och på hemlösa individer, kommer man bekämpa lösningsfokusering med ännu mer "svindyr" reklam och tigga ännu mer pengar till sin organisation. Detta är en av orsakerna till varför folk inte är rättvisa mot eller kan lita på varandra.

Då någon presenterar samma lösning för hemlösa som övrig befolkning har för att på ett någorlunda sätt klara av sina privatliv, då försvarar sig organisationerna med att problematisera och kategorisera hemlösa individer som en "grupp" och påtalar olika problem och symtom vi alla skulle uppvisa efter ett tag i hemlöshet.


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
Tel: 0736-76 42 86