torsdag 9 oktober 2008

Då var vi igång igen...

Då var vi i SSU Södra Älvsborg i riksmedia igen. Den här gången handlar det om den interna demokratidebatten inom partiet.

Vi anser att det mmåste föras en djupare debatt om hur vi skall samarbeta i framtiden. Med andra partier i framtiden. Men vår huvudtes är att vi skall gå till val på att söka mandat för en socialdemokratisk regering.

Därefter skall vi eventuellt samarbeta med dem där vi får mest utdelning för vår politik. Miljöpartiet och Vänsterpartiet ter sig rätt naturligt. Det är dock synd att låsa in landet/kommunen i en alltför cementerad blockpolitik. Vilket vi nu gör. Men som sagt vår huvudlinje är att i valet går vi på val för att söka stöd för en socialdemokratisk regering på vårt eget program.

Mona Sahlin uttryckte när hon valdes till partiordförande att hon står för ett ledarskap där många ska vara delaktiga i processen fram till ett beslut och att hon skulle lyssna på rörelsen. Nu är det upp till bevis.

Vi kommer den närmsta tiden presentera ett förslag som rör runt lite.

1 kommentar:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Lita du på Mona, hon har ju visat prov på gott omdöme förr.