söndag 19 oktober 2008

Kultur: Ålands nationalsång1

Landet med tusende öar och skär
Danat ur havsvågors sköte
Åland, vårt Åland, vår hembygd det är
Dig går vår längtan till möte
Forngravars kummel i hängbjörkars skygd
Tälja din tusenårs saga
Aldrig förgäta vi fädernas bygd
Vart vi i fjärrled än draga
Vart vi i fjärrled än draga

2

Skönt är vårt Åland när fjärdar och sund
Blåna i vårljusa dagar
ljuvt är att vandra i skog och i lund
I strändernas blommande hagar
Midsommarstången mot aftonröd sky
Reses av villiga händer
Ytterst i utskärens fiskareby
Ungdomen vårdkasar tänder
Ungdomen vårdkasar tänder

3

Skönt är vårt Åland när vågsvallet yr
Högt mot de mäktiga stupen
När under stjärnhimlen kyrkfolket styr
Över de islagda djupen
Ryter än stormen i stugornas ro
Spinnrocken sjunger sin visa
Minnet av barndomens hägnande bo
Sönerna lyckligast prisa
Sönerna lyckligast prisa

4

Aldrig har åländska kvinnor och män
Svikit sin stam och dess ära
Ofärd oss hotat men segervisst än
Frihetens arvsrätt vi bära
Högt skall det klinga vårt svenska språk
Tala med manande stämma
Lysa vår väg som en flammande båk
Visa var vi äro hemma
Visa var vi äro hemma

Inga kommentarer: