torsdag 1 januari 2009

Till Socialdemokraterna

Varje gruppledare har till uppgift att skriva en text till hemsidan om arbetet i den nämnd som du är gruppledare över. Den texten är nu skriven under morgonen. Publicerar den även här. KAn vääl säga att det är inget bidrag som kommer att få Nobels litteraturpris. Möjligen fredspriset.

Miljöpolitik är oerhört konkret. Det är frågor som också har en stor moralisk och etisk karaktär. Just nu ser vi hur klimatförändringarna sker. I miljönämnden arbetar vi på mikro-nivå för att vi skall kunna efterlämna en miljö och natur som bygger på kretsloppstänkande. Vi måste ta vårt miljöansvar. Det är ingen annan som gör det. Därför skall vi ha ett helhetstänkande. Anders Wijkman (kd) som är EU-parlamentariker är beredd att göra många drastiska beslut för att få till ett förändrat tänkande inom miljöpolitik och kommer med exempel från andra delar av världen.

Det finns en massiv flora av enhetlig forskning som säger just detta, om ingenting dramatiskt görs de närmsta åren, då kommer det i sanning att vara för sent. Lär av utlandet, lär av kristdemokraterna (trodde aldrig jag skulle skriva så), läs på, ställ om, låt oss ta oss i kragen och göra något. Och om vi inte gör det - kom inte och säg att vi ingenting visste. Den har vi hört förr. Och det hjälpte inte den gången heller.

I Borås arbetar vi konkret med att se till att vi har avlopp som inte släpper ut föroreningar i våra sjöar. På den biten är vi relativt överens med den styrande borgerliga majoriteten. Där arbetar vi konstruktivt och i samförstånd.

Vårt arbete handlar inte enbart om att bevara och stärka en sjysst miljö, det handlar också om arbetet med livsmedel. Det vill säga miljönämndens förlängda arm, miljökontoret, kontrollerar restauranger och inspekterar andra objekt som hanterar livsmedel. Besöken är stickprov för att kontrollera att företagen lever upp till livsmedelslagen och kan garantera säkra livsmedel. Hur ofta ett företag får besök bestäms av hantering och omfattning. Efter en inspektion får företagen ett omdöme; godkänd, godkänd med anmärkning eller underkänd. Bristerna ligger ofta i företagens egenkontroll och dokumentation vilket inte behöver betyda att det är någon akut risk för hälsan då du äter där. Nu efter nyår kommer inspektionsresultaten att visas på Internet. Detta för att öka konsumentmakten.

Av de 16 nationella miljömålen gäller 14 för Borås. De lokalt framarbetade miljömål som är framtagna av kommunfullmäktige är ambitiösa, även om vår socialdemokratiska fullmäktigegrupp ville ta ett större ansvar för natur och miljö. Men på det stora hela så rådde det samförstånd då kommunfullmältige antog dem. I Borås har vi bland annat målen att vi skall ha en god bebyggd miljö. Men ibland krockar teori och praktik för den borgerliga majoriteten.

Inom miljönämnden söker vi samförstånd så långt det är möjligt och tar strid då vi är tvungna. En fråga som skiljer oss röda från de blåa är synen på naturvärden. Vi anser att miljönämnden då den yttrar sig över exempelvis bygglov skall följa de beslut som är tagna av kommunfullmäktige gällande miljömål, översiktsplan och grönområdesplan. Den borgerliga majoriteten har ett lätt avslappnat förhållande till att följa dessa dokument. De föredrar hellre att bevilja även om naturvärden får stryka på foten. I dessa frågor tar vi strid, för naturens skull, för framtidens skull och för samvetets skull. Därför är det sorgligt att på nämndnivå bli vittne till hur den politiska högern struntar i de dokument som de själva vart med och beslutat om. Låt oss göra det till ett löfte att aldrig göra likadant. Vi skall lära oss av dem för att inte begå samma dumhet utan i stället föra en ärligare politik.


Inga kommentarer: