måndag 12 januari 2009

Rapport 1 från miljögruppen

Den socialdemokratiska miljögruppen kommer senare i vår arrangera ett seminarium kring livsmiljö och trafik. Där kommer vi att diskutera hur buller och trafiken har för inverkan på den miljö där vi lever. Vi kommer också att diskutera och presentera ett par konkreta förslag på hur situationen kan förbättras för många boråsare.

Inga kommentarer: