måndag 12 januari 2009

Miljögruppen del 2

De socialdemokrater som sitter i miljönämnden är oerhört engagerade i miljöfrågorna. Detta gör vårt arbete väldigt roligt och intressant. Genom de olika infallsvinklar och perspektiv vi har kompletterar vi varandra på ett effektivt sätt. Vi har nu haft djupa diskussion om vad vi vill med miljön från och med idag fram till 2010. Nästa år kommer vi att diskutera mer övergripande om vad vi vill uppnå 2010-2014.

Vi kommer att fokusera till en början, av 2009, på hur vi kan utveckla de gröna områden som vi har idag i Borås. Efter att ha sett den debatt som varit i Stockholm känner vi oss inspirerade att ta ett större grepp för Borås.

Vi kommer under våren lägga tre förslag om hur vi vill utveckla de grönområden som vi har och hur vi kan säkra dem även för framtiden. I s-miljögruppen pratade vi också om tysta grönområden. Ett exempel, vi har en väldigt fin park i Borås som heter Annelundsparken, den är jättefin och trivsam att vistas i. Ett problem med den är dock att det brusar från trafik konstant. Hur kan vi utveckla våra gröna områden till att också bli tysta/bullerfria områden. Det tror vi vore bra för både hälsa och miljö. Vi håller just nu på att formulera våra konkreta förslag.

Vi för diskussioner med våra kamrater i Byggnadsnämnden om hur vi kan säkra de gröna naturvärdena vi har i Borås. För vår del handlar den här frågan om politiskt ansvarstagande. Vi vet att den mark som idag bebyggs på känsliga områden kan vara mark som behövs om 100 år eller så finns det käsnliga arter. Dessa har också rätt att leva och inte bli undanskuffade på grund av människans exploatering. Därför krävs det politiskt långsiktighet samt politiskt mod. Eller så räcker det vid att kommunens grönområdesplan och översiktsplan följs. Det håller inte att man använder översiktsplanen som dasspapper. S-miljögruppen arbetar för framtiden och det kräver långsiktighet. De långsiktiga planer som kommunfullmäktige antar måste följas.

Vi pratade och diskuterade också livligt om cykelvägar, hur är perspektivet då dessa byggs? Varför går cykelvägar rakt genom busshållsplatser? Vi kommer att lyfta frågan om hur våra cykelvägar kan bli bättre och lättare att komma fram på med våra representanter i gatunämnden.

I övrigt diskuterade vi våra visioner om ett grönt Borås som kombinerar ett miljötänkande med en god livskvalité.

I vår planerar vi att anordna ett seminarium för partiet och övriga intresserade om trafik/buller och hälsa. Vi kommer att lägga en vetenskaplig touch på seminariet och presentera samt diskutera vilka förslag på åtgärder som borde göras.

Inga kommentarer: