tisdag 27 januari 2009

Miljönämnden har haft möte...

...årets första möte fick jag sitta ordförande på. Inge Pettersson har opererat höftleden och startar således på ny kula.

Mötet gick i enighetens tecken förutom en votering från Socialdemokraterna och Vänsterpartiets sida. Voteringen gällde ett ärende kring Brämhults-Kärra. vår uppfattning är att hela området bör planeras innan vi tillstyrker att någon del av Brämhult bebyggs. Detta för att veta hur tanken är att stan skall bebyggas och växa. Vi har absolut ingenting emot byggnation i sig.

2 kommentarer:

Heiti Ernits sa...

Håller med i sak! Oerhört viktigt att ett planprogram för hela området tas fram...ett fall för KS således...

Daniel sa...

Ingen kan vara så jävla töntrolig som du, Anders. Fortsätt med det!