måndag 28 juli 2008

En grön pansarnäve

Idag har vi från Socialdemokraternas i Borås´ miljögrupp sänt in vårt yttrande över regeringens strandskyddsremiss. Det är en härlig bibba bokstäver vi sänder till miljödepartementet. Den dag vi har egen majoritet i Borås så kanske vi kommer att skicka in sådana här remisser via miljönämnd etc, men idag är det vanskligt att ta en sådan risk.

här är ett citat ur remissvaret:

Naturen med dess sjöar och stränder är vårt gemensamma. Där råder inga kommun- eller landsgränser. Vi vill att kommuninvånare, besökare från vårt eget och andra länder inom allemansrättens gränser, fritt skall kunna röra sig i skog, mark och vid vatten.

Det som behövs är inte en uppluckring från nuvarande förhållande utan en rejäl skärpning.

Inga kommentarer: