onsdag 30 juli 2008

Barnfilosofi

Två st barn á fyra år har en diskussion:

- Jag är muslim, varför är inte du muslim?
- Jag äter nöff, nöff kött. Därför är jag inte muslim

Inga kommentarer: